azenrutr

Anasayfa » Hakkımızda

Hakkımızda

Nə qədər “makaron” dediyimiz zaman ağlımıza gələn ilk şey İtaliya olsa da, makaronun Çində kəşf olunduğu söylənilir. Hətta bu gün makaron istehlakının ən yüksək olduğu İtaliyaya da bu yeməyin XIV-cü əsr səyyahı Marco Polo tərəfindən Çin səyahətindən sonra gətirildiyi iddia edilir. Sözsüz ki, İtalyanlar bu iddianı rədd edirlər. Çində makaronun I əsrdə kəşf olunduğu, hətta 960-1280 illəri arasında hökmdarlıq etmiş Sunq xanədanlığı zamanında populyarlığının artıb, xüsusi makaron dükanlarının da açıldığı bilinməkdədir.

Ancaq İtalyanlar, bir Etrusk məzarının yanında olan makaron istehsalında istifadəsi mümkün alətlərə əsaslanaraq Eradan əvvəl VII-III əsrlər arasında yaşamış olan Etrusk tayfalarının makaronu kəşf etdiyini iddia edirlər. Etruskların da makaronun reseptini, o zamanlar müharibə vəziyyətində olduqları Yunanların “laganon” dedikləri xəmirin lay vəziyyətində kəsilməsiylə bişirilən yeməkdən aldıqları və “lazanya” adının da buradan gəldiyi fərz edilir. Dolayısı ilə Marco Polonun Çindən qayıtdığı zaman orada makaron yediyi haqqındakı söhbətləri, öz ölkəsində olan bu qidanı burada görməkdən hiss etdiyi çaşqınlıqla əlaqələndirirlər. Onsuz da Marco Polonun vaxtında yaşamış olan İtalyalı Lacapone da Todi və Boccacio kimi ədəbiyyatçıların əsərlərində makaron, lazanya və raviolidən bəhs edilir ki, bu da, o tarixlərdə İtaliyada bu məhsulun var olduğunu göstərir. Bunlardan başqa eramızın 1200-cü illərində Yaxın Şərqdə “rişta” , Hindistanda “sevika”, Ərəblərdə “itriyah” (hər üçü iplik mənasını verir) adlandırılan yeməklərin olduğu bizə məlumdur. Hətta “rişta” yeməyinin 1226-cı ildə yazılmış bir resepti də Bağdadda tapılmışdır. İtalyanların nazik uzun makaronlarına “spago”dan (ip) gələn spagetti adını vermələri də, bu şərq mənşəyi ehtimalını qüvvətləndirmişdir.

 

Bu gün artıq bir makaron şəklini ifadə edən “makaroni” adı isə ilk zamanlarda bütün makaron növlərini qarşılamaq üçün istifadə olunan bir sözdür. Nə üçün bu sözün seçildiyinə dair bir çox fantastik hekayənin olmasına baxmayaraq, sözün dəqiq mənşəyi bilinmir. İtalyanlar makarona, xəmir mənasında olan “pasta” adını uyğun gördükləri halda biz, “makaron” terminini tərcih etmişik.

 

Geniş miqdarda ilk istehsala XV əsrin əvvəllərində Napolidə başlanmış, lakin dayanıqlılıq əldə oluna bilmədiyi üçün müvəffəqiyyətsizliklə sona çatmışdır. Napolidə makaronun yaxşıca qurudulmasını və dayanıqlı olmasını təmin edəcək iqlim şərtlərinin kəşfi ilə, 1800-cü illərdə makaron sənayesi tam mənada yaranmağa başlamışdır.

 

Saville makaronu isə 2009-ci ildə Azərbaycan bazarına daxil olmuşdur.

 

Saville ən bəyənilən makaron çeşidlərinə sahibdir: ləzzətli və bərəkətlidir, bişirildiyi zaman bir birinə yapışmır, rəngi gözəl, dadı isə mükəmməldir!

 

Saville markası makaron xaricində sizlərə çeşidli məhsul növləri təklif edir: qarışıq turşu, xiyar turşusu, konservləşdirilmiş göbələk, zeytun, üzüm yarpağı, soyulmuş pomidor öz suyunda və müxtəlif mürəbbə növləri.

 

Saville məhsulları sizlərə dünya mətbəx ənənəlirini bəxş edir.

 

Saville mükəmməllik simfoniyası!